Kamerbrief over stand van zaken aanjager responsieve overheid


Minister Dekker informeert de Tweede kamer over de stand van zaken van de aanjager die in 2019 is benoemd om geschillen tussen burger en overheid terug te dringen.