Kamerbrief overzicht aanhangige en nog te ontvangen wetsvoorstellen Eerste Kamer

Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer sturen de Eerste Kamer een overzicht van alle wetsvoorstellen waarvan het voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gewenst is dat de Kamer deze voor de Tweede Kamerverkiezingen afhandelt.