Aanbiedingsbrief afschrift reactie aan Waddenvereniging over zoutwinning Waddenzee door Frisia

Minister Wiebes biedt een afschrift van de brief aan die hij heeft gezonden aan de Waddenvereniging in reactie op haar brief van 7 september 2020 met betrekking tot de zoutwinning onder de Waddenzee door Frisia.