Beantwoording vragen schriftelijk overleg ten behoeve van de informele videoconferentie EU-transportministers van 8 december 2020

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de EU-transportministers van 8 december 2020.