Aanbiedingsbrief schriftelijke beantwoording vragen over Education at a glance


Minister Slob stuurt de antwoorden op de vragen over de Kamerbrief van 8 september 2020 over het rapport Education at a Glance naar de Tweede Kamer.