Beantwoording Kamervragen MIRT Overzicht 2021

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het MIRT Overzicht 2021 ( Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).