Kamerbrief stand van zaken invordering, inningskosten en opbrengsten belasting

Staatssecretaris Vijlbrief informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de invordering, inningskosten en opbrengsten van verschillende belastingsoorten en accijnzen