Kamerbrief over bepalende zeggenschap Staten-Generaal bij verlenging Tijdelijke wet maatregelen COVID-19-19

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de Eerste Kamer. De brief gaat over de uitvoering van de motie waarin de regering verzocht wordt om op mogelijk te maken dat over verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 bepalende zeggenschap toekomt aan de Staten-Generaal.