Beantwoording Kamervragen over informele Telecomraad 7 december 2020

Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de informele Telecomraad van 7 december 2020.