Kamerbrief inzake Geannoteerde agenda Europese Raad en Eurotop van 10 en 11 december 2020

Minister Blok stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Eurotop van 10 en 11 december 2020.