Beantwoording Kamervragen over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatberaad

Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatberaad.