Beantwoording Kamervragen over Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over de BNC-fiche over Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030.