Kamerbrief over amendementen naar aanleiding van begrotingsbehandeling ministerie EZK

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een reactie op de amendementen naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 5 november 2020.