Kamerbrief over rapport evaluatie regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer het rapport van KPMG ten aanzien van de evaluatie van de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht.