Nota naar aanleiding van het Verslag uitvoering verordening identiteitskaarten

Nota naar aanleiding van het Verslag Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (uitvoering verordening identiteitskaarten).

Nota naar aanleiding van het Verslag uitvoering verordening identiteitskaarten (PDF | 6 pagina's | 406 kB)