Kamerbrief met reactie op amendement extra middelen voor het basisonderwijs

Minister Slob reageert p het amendement van het Kamerlid Van Meenen (D66). Het amendement richt zich op het beschikbaar stellen van de extra middelen voor het basisonderwijs via bekostiging met de werkdrukmethode.