Nota van wijziging Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19

Nota van wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19).