Aanbiedingsbrief bij advies over uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen

Minister Wiebes biedt de Tweede Kamer het 'Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen' aan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

Aanbiedingsbrief bij advies over uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen (PDF | 1 pagina | 68 kB)