Beantwoording Kamervragen over het bericht '‘'Vergoeding lekke mestkelder ‘lachertje’"

Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht '‘'Vergoeding lekke mestkelder ‘lachertje’".

Beantwoording Kamervragen over het bericht '‘'Vergoeding lekke mestkelder ‘lachertje’" (PDF | 6 pagina's | 269 kB)