Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over stand van zaken in de Nederlandse popsector

Minister Van Engelshoven geeft haar beleidsreactie op het rapport 'Stand van zaken in de Nederlandse popsector'.  Het rapport heeft zij op 18 september 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd.