2e Voortgangsrapportage project wachtlijsten en capaciteit verpleeghuizen

Beschrijving van de resultaten van het actieprogramma capaciteit en wachtlijsten verpleeghuizen. Inzet van dit programma is het starten van activiteiten op de korte en middellange termijn om aan de vraag aan verpleegzorg tegemoet te komen.

2e Voortgangsrapportage project wachtlijsten en capaciteit verpleeghuizen (PDF | 6 pagina's | 490 kB)