Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over wetenschappelijk onderzoek naar werking medicinale cannabis

Minister Van Ark laat weten dat zij Kamervragen niet op tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis en zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Bergkamp (D66).