Aanbiedingsbrief bij ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

Minister Ollongren biedt het ontwerp-Besluit aan tot wijziging van het Omgevingsbesluit vanwege het aanwijzen van categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald. Deze brief is verstuurd naar de Tweede en Eerste Kamer. 

Aanbiedingsbrief bij ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen (PDF | 1 pagina | 67 kB)