Uitstelbrief schriftelijke vragen over de subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen

Minister Slob stelt de beantwoording uit van de Kamervragen  over de subsidieregeling 'Specifieke uitkering ventilatie in scholen'.