Uitstelbrief Kamervragen over kinderen die onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek


Minister Dekker stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over kinderen die 'onterecht uit huis worden geplaatst door slecht feitenonderzoek'.