Beantwoording Kamervragen over verplichting Emergis voor aanmerkelijke marktmacht

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘NZa legt Emergis verplichting op voor aanmerkelijke marktmacht’. NZa staat voor Nederlandse Zorgautoriteit.