Kamerbrief over aanhouden wetsvoorstel wijziging van de Participatiewet

Staatssecretaris van 't Wout stuurt de Eerste Kamer een brief over het wetsvoorstel wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld.