Uitstelbrief beantwoording Kamervragen reactie op verhoging onroerendezaakbelastingen

Uitstelbrief van minister Ollongren van een reactie op de brief van de Vereniging Eigen Huis (VEH) over de verhoging onroerendezaakbelastingen (OZB).