Uitstelbrief reactietermijn conceptbesluit versterking gebouwen Groningen

Minister Wiebes verlengt de reactietermijn van het concept wijziging beleidsregel versterking gebouwen Groningen van 18 januari naar 21 januari.