Kamerbrief met stand van zaken over gaswinning Groningen

Minister Wiebes stuurt een brief met de stand van zaken over diverse onderwerpen rondom de gaswinning in Groningen. De minister biedt een aantal rapportages aan en gaat in op enkele moties en toezeggingen.