Kamerbrief bij nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven sturen de verslagen over de naleving van de geluidproductieplafonds langs wegen en spoorwegen in het jaar 2019 naar de Tweede Kamer. Daaarnaast sturen zij een correctie op enkele berekeningen uit het nalevingsverslag geluidproductieplafonds 2018 (corrigendum) naar de Kamer. Zij gaan daarbij in op de nalevingsverslagen.