Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag over wetsvoorstel voor evenwichtiger maken man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven

Minister Dekker stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van Boek 2 BW naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat overĀ  het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen.