Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang, Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse opvang en personenregister kinderopvang

Minister Koolmees biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang aan, samen met de uitvoeringstoetsen. De brief (incl. bijlagen) is ook aan de Eerste Kamer aangeboden.

Bijlagen