Rapportage jaar 2020 Gelijke Kansen Alliantie


De rapportage beschrijft de voortgang van de activiteiten van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) voor het onderwijs in 2020. Deze alliantie werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties aan kansengelijkheid in het onderwijs.