Antwoord op Kamervragen over internationale studenten die mogelijk verdwijnen in illegaliteit


Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Slecht Engels sprekende internationale studenten
verdwijnen mogelijk in illegaliteit'.

Antwoord op Kamervragen over internationale studenten die mogelijk verdwijnen in illegaliteit (PDF | 3 pagina's | 295 kB)