Beantwoording Kamervragen over luchtvaart en corona

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van rioolwatermonsters afkomstig van de afvalwaterzuivering op Schiphol.