Beantwoording Kamervragen over regionale verschillen euthanasiepraktijk

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over het onderzoek naar de geografische variatie in euthanasie zoals bericht in diverse media en gepubliceerd in het internationale tijdschrift BMJ Supportive and Palliative Care.