Kamerbrief reactie op motie verbod gebruik nationaliteit of etniciteit bij risicoprofilering

Minister Ollongren reageert op de motie-Azarkan-Van Weyenberg. Deze motie verzoekt de regering om ieder direct of indirect gebruik van nationaliteit of etniciteit bij risicoprofilering in de wetshandhaving onmiddellijk en expliciet te verbieden.