Beantwoording Kamervragen over uitkeren zorgbonus in 2023

Minister Van Ark beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘FNV: Zorgbonus soms pas in 2023 uitgekeerd’.