Kamerbrief over natuurvergunning van Lelystad Airport

Minister Schouten reageert op het verzoek van de vaste commissie voor LNV met betrekking tot de natuurvergunning van Lelystad Airport.

Kamerbrief over natuurvergunning van Lelystad Airport (PDF | 2 pagina's | 105 kB)

Vanaf dinsdag 16 februari 2021 publiceert de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een zogenoemd ontwerpbesluit voor de vliegvelden Schiphol, Lelystad, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven. Een ontwerpbesluit loopt vooruit op een definitieve vergunning op basis van de wet natuurbescherming.

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermen we onze natuur. Daarom mogen projecten die schadelijk kunnen zijn voor de natuur en de beschermde Natura 2000-gebieden in ons land niet zonder vergunning worden uitgevoerd. U kunt op deze ontwerpbesluiten reageren door een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen dienen als input voor het nemen van het definitieve besluit.

Voordat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een definitief besluit neemt, publiceert deze een ontwerpbesluit. Wilt u hierop reageren? U kunt de zienswijze alleen doorgeven op grond van de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat u als reden geeft dat u de natuur wilt beschermen. U kunt bijvoorbeeld niet als reden geven dat u zelf last heeft van het geluid. Of van de werkzaamheden die voor het project nodig zijn.

Vanaf dinsdag 16 februari 0.01 uur zijn de ontwerpbesluiten te raadplegen via www.rvo.nl/uov-wet-natuurbescherming en is indienen van zienswijzen mogelijk tot en met vrijdag 26 maart.