Beantwoording Kamervragen over opleidingsplaatsen voor huisartsen

Minister van Ark beantwoordt Kamervragen over opleidingsplaatsen voor huisartsen.