Beantwoording Kamervragen over steun aan de culturele en creatieve sector

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over financiële steun aan de culturele en creatieve sector.