Aanbiedingsbrief antwoorden schriftelijk overleg stand van zaken Einstein Telescoop

Minister Van Engelshoven stuurt de antwoorden op de schriftelijke vragen over de brief met de stand van zaken van de Einstein Telescoop naar de Tweede Kamer.