Beantwoording Kamervragen over planning memorie van antwoord Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Staatssecretaris Knops informeert de Eerste Kamer over de voortgang van de memorie van antwoord inzake het voorstel van rijkswet Koninkrijksgeschillen.