Kamerbrief over onderzoeken bekostiging mbo, hoger onderwijs en onderzoek

Minister Van Engelshoven stuurt 3 rapporten over onderzoeken naar de bekostiging van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (wo) en onderzoek naar de Tweede Kamer. Zij geeft daarbij een toelichting en gaat kort in op de uitkomsten van de onderzoeken.

Kamerbrief over onderzoeken bekostiging mbo, hoger onderwijs en onderzoek (PDF | 9 pagina's | 437 kB)