Antwoorden op schriftelijke vragen over sneltest en tentamens

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'De tentamenzaal in ná de sneltest'. Het bericht gaat over een pilot voor sneltesten op corona voor mbo-instellingen (middelbaar beroepsonderwijs), hogescholen en universiteiten om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken.