Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet - Raad van State Advies en nader rapport

Advies en nader rapport van de Raad van State over het aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet.

Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet - Raad van State Advies en nader rapport (PDF | 4 pagina's | 190 kB)