Beantwoording vragen over Voortgang (Ont)Regel de Zorg

Minister Van Ark beantwoordt vragen over de voortgang van het programma (Ont)Regel de Zorg.