Kamerbrief over regeling Volkshuisvestingsfonds en openstelling loket

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de definitieve regeling waarmee het Volkshuisvestingsfonds wordt geopend.