Kamerbrief stand van zaken besluitvorming Facultatief Protocol VN-verdrag handicap

Minister Van Ark meldt de stand van zaken van de besluitvorming van het kabinet over ondertekening en ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake de rechten van personen met een handicap.

Kamerbrief stand van zaken besluitvorming Facultatief Protocol VN-verdrag handicap (PDF | 3 pagina's | 214 kB)